அடுத்த 30 வருடத்திற்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை.. ஐடி ஊழியர்களுக்கு நற்செய்தி..!

Sep 22, 17

இந்தியாவில் ஊழியர்களின் சம்பளம் வல்லரசு நாடுகளுக்கு இணையாக உயராமல் இருக்கும் வரையில் ஐடி துறையில் வேலைவாய்ப்புக்களுக்குப் பஞ்சம் இல்லை என ஐடி கன்சல்டன்சி நிறுவனமான எவரஸ்ட் குரூப் தெரிவித்துள்ளது.

ஆனால் வெளிநாடுகளுக்குச் சென்ற வேலைவாய்ப்புகள் இனி இந்தியாவிற்கு எப்போதும் திரும்பாது எனத் தெரிவித்துள்ளதையும் ஐடி ஊழியர்கள் கவனிக்க வேண்டும்.