அமெரிக்கா-தென்கொரியா இணைந்து பெரிய அளவில் விமான போர் பயிற்சி

Dec 05, 17

அமெரிக்கா-தென்கொரியா இணைந்து பெரிய அளவில் விமான போர் பயிற்சி