ஏவுகணை சோதனை நடத்தப்பட்டதை உறுதி செய்தது வடகொரியா !

May 23, 17

ஏவுகணை சோதனை நடத்தப்பட்டதை உறுதி செய்தது வடகொரியா !