கோவை, திருப்பூர், விருதுநகர் மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் மழை..!

May 09, 18

கோவை, திருப்பூர், விருதுநகர் மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் மழை..!