செஞ்சி அருகே சாலை விபத்தில் மூன்று பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பலி.

Jun 10, 17

செஞ்சி அருகே சாலை விபத்தில் மூன்று பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பலி.