துப்பாக்கிச் சூட்டில் காயமடைந்தவர்களுக்கு நேரில் ஆறுதல் கூறுகிறார்..

May 30, 18

துப்பாக்கிச் சூட்டில் காயமடைந்தவர்களுக்கு நேரில் ஆறுதல் கூறுகிறார்..