மணப்பாறை அருகே சுங்கச்சாவடி அறிவிப்பு பலகை பறந்து விழுந்ததில் மூதாட்டி பலி.

Jul 16, 18

மணப்பாறை அருகே சுங்கச்சாவடி அறிவிப்பு பலகை பறந்து விழுந்ததில் மூதாட்டி பலி.