ஹைதராபாத் விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கும் போது விமானத்தின் டயர் வெடித்து விபத்து

Mar 29, 18

ஹைதராபாத் விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கும் போது விமானத்தின் டயர் வெடித்து விபத்து