45அடி உயரத்தில் எழுந்தருளியுள்ள முருகப்பெருமானுக்கு மஹா கும்பாபிஷேக விழா

Mar 08, 18

45அடி உயரத்தில் எழுந்தருளியுள்ள முருகப்பெருமானுக்கு மஹா கும்பாபிஷேக விழா